0339 401 9120770 380 343
Notă de informare privind supravegherea video
Actualizat în 09.07.2023

Fundația Diaconia Medical Center, cu sediul în Brăila, Str. Belvedere, nr. 10-12, CIF 26280060 în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) numarul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ("Regulamentul"), Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și Hotărârea de Guvern nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale care sunt furnizate prin intermediul sistemului de supraveghere video doar în scop de monitorizare și securitate a persoanelor, spațiilor și/sau bunurior publice/private, inclusiv a proprietății imobiliare Fundația Diaconia Medical Center.

Cu ajutorul acestui sistem se controlează accesul în incinta unității, se asigură securitatea bunurilor și siguranța persoanelor - angajați sau pacienți/clienți, precum și a proprietăților deținute, dar și buna administrare și funcționare a fundației. În plus, sistemul de supraveghere video ajută la prevenirea, detectarea și investigarea furturilor de echipament sau de bunuri deținute sau la prevenirea, detectarea și investigarea riscurilor și amenințărilor la adresa tuturor persoanelor care se afla în locația supravegheată.

Prin intermediul sistemului de supraveghere video, Fundația Diaconia Medical Center prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal referitoare la imagini. Sistemul de supraveghere nu are ca scop prelucrarea imaginilor pentru indexare sau creare de profiluri.

Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporționala cu scopul pentru care se prelucrează datele, iar imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depășeste 30 de zile, după care se șterg prin procedura automată in ordinea în care au fost înregistrate.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităților publice centrale/locale, în conformitate cu legislația în vigoare.

Fundația Diaconia Medical Center respectă dreptul la intimitate al persoanelor ale căror date sunt prelucrate, precum și drepturilor conferite de Regulament, potrivit documentului de "Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal", disponibil la secretariatul fundației, cu scopul de a informa asupra modului în care sunt colectate, folosite și procesate informațiile cu caracter personal.